• Echografische vruchtbaarheidsbegeleiding
  • Meer info? 0486/916174

Kleine herkauwers

 

- zieke dieren

- klauwverzorging

- verlossingen, keizersnedes

- preventieve diergeneeskunde :

  • vaccinaties (blauwtong, clostridium, zomerlongontsteking, rotkreupel...)
  • opvolgen gezondheidsstatus zoals zwoegerziektebestrijding