Rundvee

Administratieve verplichtingen

 • Contracten bedrijfsdierenarts / bedrijfsbegeleiding
 • Antibioticaregistratie AB-register
 • Digitale verschaffingsdocumenten

Bedrijfsbegeleiding melkvee & vleesvee

 • Vruchtbaarheidsopvolging m.b.v. echografie
 • Uiergezondheid
 • Metabole problemen 
 • Vaccinatieschema's
 • Bloednames 

Jongveeopfok

 • Diagnostiek 
  • Diarree
  • Longproblemen (o.a. BAL-spoelingen)
  • Controle biestbeleid 
 • Opstellen vaccinatieschema's (griep / kalverdiarree)
 • Onthoornen

Zieke dieren en spoedgevallen

 • Zieke dieren
 • Verlossingen / keizersnedes

Chirurgie

 • Keizersnede
 • Lebmaagoperaties
 • Kromme pootjes / navelbreuk / pensfistel / ...

Klauwverzorging

 • We beschikken over een klauwkar geschikt voor zowel melkvee als zware vleesveestieren
 • Voor grote groepen dieren wordt beroep gedaan op professionele klauwverzorgers