Kleine herkauwers / alpaca

Preventieve diergeneeskunde

 • vaccinaties (blauwtong, clostridium, zomerlongontsteking, rotkreupel, mastitis...)
 • opvolgen gezondheidsstatus zoals zwoegerziektebestrijding
 • verantwoord medicijnengebruik / preventie myiasis / vliegenbestrijding
 • mestonderzoek

Zieke dieren & spoed

 • zieke dieren
 • verlossingen / keizersnede

Chirurgie

 • castraties
 • keizersnede
 • ...

Identificatie

 • chippen alpaca
 • oormerken schapen / geiten